Úvodní stránka
Novinky, zajímavosti Tabulky, konstanty, vzorce Texty, informační materiály, zdroje Návody na pokusy Odpovědi na vaše fyzikální dotazy Zajímavá fyzikální místa, instituce, školy
 Knihovna
 - Slovníky (jazykové i výkladové)
 - Fyzika z praxe
 - Brouzdáme po internetu
 - Časopisy (české)
 - Časopisy (zahraniční)
 - Encyklopedie
 - Encyklopedie - cizojazyčně
 - Historie
 - Historie - cizojazyčně
 - Astronomie
 - Astronomie - cizojazyčně
 - Atomová, jaderná a částicová fyzika
 - Atomová, jaderná a částicová fyzika - cizojazyčně
 - Elektronika
 - Elektřina a magnetismus
 - Elektřina a magnetismus - cizojazyčně
 - Meteorologie
 - Mechanika
 - Mechanika - cizojazyčně
 - Moderní fyzika - cizojazyčně
 - Vlnění - cizojazyčně
 - Optika
 - Optika - cizojazyčně

Fyzika z praxe

Moderní technika ve vaší ruce

V příspěvku, který Zdeněk Drozd předvedl na Veletrhu nápadů učitelů fyziky VI. se dozvíte o několika zajímavých pokusech, které je možné provádět s výdobytky současné techniky, které známe z každodenního života, ale ne vždy se zamýšlíme nad tím, jak vlastně fungují, např.:

  
Suchý zip
Dálkový ovladač
Úsporná zářivka Kompaktní disk Fototropní brýle


Deformační zkouška - cesta k poznání mechanických vlastností materiálů

Tahová resp. tlaková deformační zkouška je východiskem pro poznání mechanických vlastností materiálů. Následující text Zdeňka Drozda podává základní informace o této experimentální metodě. Nechceme se zde omezit pouze na popis experimentu a základy teorie plastické deformace. Pokud budete mít chuť, budete moci zkusit vyhodnotit data naměřená pomocí profesionální aparatury a hlouběji tak proniknout do celé problematiky. Z velkého množství materiálů, které bychom mohli zkoumat si vybereme jednu velmi významnou skupinu - kovy.


Očné vady … z hľadiska fyziky

Článok od A.Drietomské o očných vadách z hľadiska fyziky obsahuje zaujímavé informácie o tom ako očné vady vznikajú a aké mechanizmy sa podielajú na ich tvorbe. V článku nájdete následujúce kapitoly:

Stavba oka    Kratkozrakosť    Ďalekozrakosť   
Astigmatismus    Laserová korekcia
  

Nanotechnológie

O tejto téme sa už toho napísalo dosť a píše sa i naďalej, keďže nanotechnológie nachádzajú stále nové využitie v najrôznejších oboroch a každým dňom sa v tejto oblasti napreduje a dochádza v tejto oblasti k novým objavom. V tomto článku si povieme, čo jednotlivé pojmy z oblasti nanotech( skratka pre nanotechnológie) znamenajú, prečo vyvolali nanomateriály vo svete taký "boom", aké sú ich prednosti oproti doterajším materiálom a v akých oblastiach nachádzajú využitie.
Celý článok...

nahoru

Brouzdáme po internetu

Brouzdáme po internetu

Rubrika "Brouzdáme po internetu" vznikla na popud redaktorů časopisu Školská fyzika s cílem aspoň trochu pomoci zmapovat divoký a nepřehledný terén internetu, v němž je ale možné nalézt řadu velice zajímavých materiálů přínosných pro výuku fyziky. Cílem této rubriky je seznámit s nimi i ty čtenáře, kteří dnes ještě nemají dostatečný přístup k internetu ani potřebné zkušenosti s pohybem po síti. Články se na FyzWebu objevují ve stejné době, kdy vycházejí v časopise Školská fyzika.

nahoru

Časopisy (české)
 • především pro učitele:
  • Školská fyzika Praktický časopis pro výuku fyziky a práci s talentovanými žáky na základních a středních školách. (JH 7.4.01)

  • MATEMATIKA-FYZIKA-INFORMATIKA Časopis pro výuku na základních a středních školách. (JH 7.4.01)

 • pro veřejnost:
  • Československý časopis pro fyziku Přináší původní i přeložené referativní články, aktuality, zprávy a recenze knih. Uveřejňuje diskuse o filozofických aspektech fyziky, články z historie fyziky. (JH 7.4.01)

  • Vesmír Časopis s dlouholetou tradicí, v posledních několika letech se články týkají zejména biologie, ale občas můžeme narazit i na článek o fyzikálním výzkumu či o nějakém zajímavém projektu. (jb 23.3.01)

  • Věda v Českém rozhlase Příspěvky, které byly odvysílané českým rozhlasem, netýkají se pouze fyziky, ale vyskytují se mezi nimi i články o různých problémech dnešní fyziky, zejména Astronomie(jb 10.3.01)

  • Scienceworld - svět vědy Aktuální informace o dění ve vědě české i zahraniční. Na stránkách věnovaných fyzice a astronomii jsou publikovány zajímavé články přístupné širokému okruhu čtenářů. (jb 15.3.02)

  • Tiscali - fyzika Články o novinkách ve fyzice ze světa i České republiky. Nové příspěvky přidávány jen občas, přesto můžete v archivu narazit na zajímavost. (jb 11.12.02)

  • 100+1 zahraniční zajímavost V rubrice Věda a technika se pravidelně objevují zajímavé články o technických objevech a o nových fyzikálních poznatcích. Lze si jednoduše vyhledat i starší čísla a v nich opět nalézt vědu a techniku. (jb 23.3.01)

  • Fyzika na Neviditelném psu I na Neviditelném psu se občas objeví recenze knihy o fyzice, nějaký významný fyzikální objev, situaci ve vědě okomentuje fyzik apod. Seznam všech článků o vědě - odkazy na fyzikální články. (jb 23.3.01, k 24.10.06)

  • 3.pól Časopis pro studenty je součástí vdělávacího programu Energie pro každého (organizuje ČEZ). Najdete v něm články převážně o energetice, ale také o recenze na různé stránky a diskuse na některá zajímavá témata.(jb 3.5.03)

 • pro děti:
  • Quido - magazín  centra Amavet v Příbrami, obsahuje seriál Fyzika kolem nás, jehož cílem není učit fyziku, ale ukázat to, co čtenáři znají a vědomě toho používat k vysvětlení každodenních jevů. Autoři se v již 144 dílech šikovně pokusili o spojení fyzikálních poznatků se vším, s čím se obvykle setkáváme. (JH 13.4.01 , 12.10.03)
  • ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata. (JH 8.4.01)

 • astronomické:
  • IAN-instantní astronomické noviny Časopis pro ty, kteří se zabývají astronomií. Z názvu je zřejmě patrné, co si v tomto časopise můžete přečíst. Mimo jiné tu také najdete pozvánky na nejrůznější akce(v rámci astronomie) a také spoustu odkazů v angličtině týkajících se vesmíru. Máte-li na počítači zvukovou kartu a přehrávač audio záznamu můžete si zde pustit i rádio!

  • Astropis Novinky z astronomie, články o aktuálním dění ve vesmíru, o zajímavých objevech astronomů a o nových poznatcích astronomie. (jb 23.3.01)

  • Čtvrtletní občasník hvězdárny v Českých Budějovicích Články o aktualitách v regionu, vědecká činnost místních astronomů, rozhovory, nové objevy atd. (jb 23.3.01)

  • Povětroň - občasník Astronomické společnosti v Hradci Králové. Ke stažení jsou k dispozici jednotlivá čísla občasníku pro členy Astronomické společnosti v Hradci Králové, nejprve je nutno soubory rozbalit. Časopis obsahuje spíše lokální informace. (mg 26.3.01)

  • Corona Pragensis Časopis vydávaný Pražskou pobočkou České astronomické společnosti. Najdete zde nejrůznější články týkající se převážně astronomie. (mg 26.3.01)

 • o elektronice:
  • A-Radio Časopis pro elektroniky a radioamatéry. (JH 7.4.01, k 24.10.06)

nahoru

Časopisy (zahraniční)
 • NewScientist Články ze všech vědních oborů na internetové podobě jednoho z nejznámějších světových vědeckých časopisů.

 • Physicsweb Novinky, články a odkazy na zdroje ze světa fyziky. (jb 25.11.02)

 • Nature Slavný časopis, ve kterém je publikována většina nových vědeckých objevů, najdete ho v každé vědecké knihovně Články z různých oborů, důraz není kladen na fyziku, ale objevují se v něm i fyzikální témata. (jb 23.3.01)

 • Science Vedle časopisu Nature asi jeden z nejprestižnějších světových časopisů publikujích výsledky vědecké činnosti. (jb 23.3.01)

 • ScienceDaily Články o aktuálním dění v různých oborech fyziky. (jb 17.10.04)

 • Scientific American Další vědecký časopis publikující články z různých vědeckých oborů. (jb 23.3.01)

 • Skypub Časopis o astronomii, informace o nových událostech, přehledná orientace, podobný trochu IAN. (jb 6.3.01)

 • SpaceWeather - Co se dnes děje ve vesmíru? Aktuální "vesmírné" zpravodajství: Co se dnes děje na Slunci, na měsíci, co budeme moci pozorovat. (jb 5.3.01)

 • Physics today - moderní fyzika Články o nejnovějších poznatcích dnešní fyziky, hodně odborné články, výsledky své činnosti zde publikují věci z celého světa. (jb 5.3.01)

 • Vesmírné lety Informace o misích raketoplánů, letech družic, činnosti Hublleova teleskopu apod. (jb 23.3.01)

 • Novinky v astronomii Časopis o novinkách v astronomii, při prohlížení téměř čehokoli je nutno se zaregistrovat, měla by fungovat fotogalerie, ale zadávání parametrů pro požadovaný snímek je nepřehledné. (jb 5.3.01, k 2.10.06)

 • Cern Courier Desetkrát za rok vychází časopis, který informuje o dění v Cernu, o aktuálním stavu některých projektů a činnosti jednotlivých skupin.(jb 25.11.02)

 • National Geographic Zajímavosti ze všech koutů světa, není to žádný fyzikální časopis, ale někdy se můžeme setkat například s článkem popisujícím využití fyzikálních metod ve zkoumání přírody apod.(jb 5.3.01)

nahoru

Slovníky

nahoru

Encyklopedie fyziky
 • Encyklopedie družic a kosmických sond Obsáhlá databáze obsahuje přehled všech úspěšných kosmických startů od roku 1957 do současnosti, také stručný popis jednotlivých funkčních objektů (družic a kosmických sond) vypuštěných do vesmíru, stručný přehled astronautů (u každého najdete kromě jména a data narození, případně smrti, také informace o jejich vzdělání a pracovní kariéře), kosmodromů a nosných raket. Najdete zde spoustu údajů, ale marně budete hledat obrázky. To však nijak nesnižuje fakt, že v této databázi najdete všechna tělasa, která člověk do blízkého i vzdálenějšího vesmíru poslal. (jb 18.2.03)

 • Encyklopedie energie Rozsáhlý internetový projekt přináší informace o aktualitách v energetice. Jeho důležitou součástí je také obsáhlá a velmi přehledně zpracovaná encyklopedie energetiky plná obrázků a názorných nákresů. Najdete v ní exkurz do historie, ale také vysvětlení velkého množství dnes běžně používaných pojmů. Pokud budete hledat informace o různých druzích energie, na těchto stránkách byste měli najít vysvětlení všech základních pojmů a jevů. (jb 26.2.03)

 • Encyklopedie kosmonautiky Velmi rozsáhlý web, na kterém najdete povídání o historii i současnosti letů do vesmíru, aktuality z českého, ale samozřejmě hlavně světového dění kolem kosmonautiky. Na stránkách funguje užitečné vyhledávání, mnoho pojmů je doplněno orazovým materiálem. (jb 15.11.02)

nahoru

Encyklopedie fyziky - cizojazyčně
 • Wikipedia - otevřená encyklopedie Internetová encyklopedie umožňující čtenářům editovat a rozšiřovat údaje o všech heslech. Anglická verze je velmi rozsáhlá, množství hesel se velmi rychle rozrůstá a případné chyby pozorní čtenáři rychle opraví. Přesto k ní přistupujte s vědomím principů její tvorby. Anglicky (jb 16.10.06)

 • Pokladnice fyziky Internetová encyklopedie poskytující základní informace ze všech oborů fyziky. Texty u jednotlivých hesel nejsou obsáhlé, ale obsahují vzorce vztahující se k dané problematice. Přehledné členění i vyhledávání hesel usnadňují orientaci čtenáře. Anglicky (jb 16.3.02)

 • Astronomická pokladnice Protože k astronomii se vztahuje mnoho hesel, zasloužila si založení vlastní encyklopedie, která vypadá stejně jako ta fyzikální (viz výše) a poskytuje rovněž obsáhlý přehled, tentokrát o vesmíru a jeho zkoumání. Anglicky (jb 16.3.02)

 • Hyperphysics Obory fyziky a jednotlivé pojmy jsou v tomto přehledu uspořádány do diagramů. Nejčastěji projdete dvěma diagramy, než se dostanete k vysvětlení hledaného pojmu. Uspořádání je nezvyklé, ale elektivní, protože celá fyzika je stromovitě znázorněna na několika stránkách. Samotné pojmy jsou vysvětleny stručně, ale často jsou dolněny grafy a nákresy. Samozřejmostí je provázanost linků mezi sebou. Anglicky (jb 28.2.03)

 • Encyklopedia Britannica - fyzika Internetová verze slavné ostrovní encyklopedie. Volně přístupná verze obsahuje pouze stručné články, pro plný přístup je nutné předplatné. Anglicky (jb 16.3.02, k 2.9.06)

 • Glossary of Meteorology Výkladový slovník všech pojmů (obsahuje 12000 termínů) vztahujících se k meteorologii a příbuzným oborům fyziky. Vydavatelem tohoto slovníku je Americká meteorologická společnost. Anglicky (jb 7.11.06)

nahoru

Historie
 • Historie matematiky a fyziky na UK Stručný přehled nejvýznamějších fyziků a matematiků, kteří na univerzitě, počínaje jejím založením, působili. (mg 26.3.01, k 20.10.06)

 • Historie optiky v českých zemích Přehled vývoje optiky u nás od desátého století až po druhou polovinu 20.století. V jednotlivých kapitolkách jsou zachyceny podmínky pro vědu v dané době a dočtete se také o nejvýznamějších opticích a jejich přínosu pro vědu. Na stránce najdete pouze text bez obrázků, ale získáte přehled o celkovém vývoji optiky u nás.(jb 27.4.03)

 • Historie technologie Co je to vlastně technologie a jak se s výrobou různých předmětů vyrovnali naši předci? Na stránce naleznete informace o technologiích doby kamenné i o technice nutmé k vesmírným letům. Od středověku jsou jednotlivá období popsána velmi podrobně a k dispozici jsou informace např. o tisku, fotografii, telegrafu, vojenských opevněních a mnoha dalších věcech. (jb 26.4.03)

 • Historie vědy Jak vypadala věda ve starověku? Jaké filosofické směry na ni měly v jednotlivých historických epochách vliv? Pohled do minulosti nám pomůže pochopit, proč například v 19.stol. přišla průmyslová revoluce nabo jaký vliv měly na vývoj vědy velké osobnosti jako Newton, Koperník a další. (jb 28.4.03)

 • Nobelovy ceny za fyziku do roku 1997 Přehled Nobelových cen do roku 1997, do roku 1939 je ke každému laureátovi možnost přečíst si jeho krátký životopis a popis vědecké činnosti. (jb 18.2.03)

 • Objevy a vynálezy Pojďme a poslyšme historii někdy z časů dávných, někdy téměř současnou. Podívejme se na osudy věcí kolem nás, které považujeme za tak samozřejmou součást našeho života, jako kdyby tu byly odjakživa. A přece je někdo musel vymyslet, vyrobit. (JH 13.4.01)

 • Slavní vědci ve zkratce - pokud si nemůžete vzpomenout, čím se některý fyzik proslavil nebo by vás zajímalo, kdy se narodil, tady požadované údaje najdete. Podrobnější informace však budete muset hledat jinde. (jb 15.1.02)

nahoru

Historie - cizojazyčně
 • Historie matematiky Cokoli chcete vědět o historii matematiky, několik možných způsobů, jak jsou příspěvky seřazeny. Životopisy i málo známých matematiků včetně jejich prací; matematika v různých kulturách včetně ukázek počítání. Přes zaměření na matematiku se dají lehce najít i informace o historii některých fyzikálních oborů. Velký, přehledný server, informace podrobné, lehce se v něm orientuje, zajímavé nápady (možnost vytisknout fotku a základní údaje o každém vědci na tzv.posteru). Anglicky (jb 26.3.01)

 • Historie času Vyprávění o různých kalendářích a hodinách a popis vývoje měření času od pravěku až do dnešní doby. Anglicky (jb 16.3.02)

 • Kalendář a měření času Určování data nahlížené z pohledu astronomie, historických událostí, vědeckých poznatků i geografických a náboženských odlišností jednotlivých regionů - přehledně a komplexně zpracované téma se spoustou zajímavých a překvapivých informací. Anglicky (jb 1.6.04)

 • Historie optiky Na jedné dlouhé stránce najdete podrobný chronologický přehled vývoje optiky. První záznam mluví o Euklidovi v roce cca 300 př.n.l., poslední o vypuštění Hubbleova teleskopu na oběžnou dráhu roku 1990. Mezi těmito dvěma událostmi najdete desítky pozoruhodných objevů.Anglicky (jb 6.11.03)

 • Jak vypadali slavní fyzici? Několik desítek známých i méně slavných fyziků a u každého fotografie či portrét. Anglicky (jb 15.1.02)

 • Nejslavnější fyzičky 20.stol. - přečtěte si o 83 ženách, které se proslavily svým působením v nejrůznějších oborech fyziky. Na stránce se pomocí menu v levé části se můžete podívat na fotogalerii, přečíst si citáty jednotlivých fyziček a dozvědět se podrobnosti o jejich práci.Anglicky (jb 25.11.02, k 10.9.06)

 • Nobelovy ceny za fyziku Oficiální stránky švédské akademie, která každoročně uděluje Nobelovu cenu za fyziku. Kromě seznamu laureátů a jejich objevů zde najdete mnoho zajímavých podrobností o udělování cen, můžete si poslechnout nobelovskou přednášku, kterou k udělení ceny každý její nositel pronáší. Podívejte se také npříklad, jak vypadá diplom, který laureáti dostávají. Jeho součástí je abstraktní obraz, který má znázorňovat oblast, ve které oceněný vědec učinil nějaký objev. Anglicky(jb 18.2.03, k 21.6.06)
 • Století fyziky Přehled nejdůležitějších objevů 20.století. Na časové ose si vyberete rok, který vás zajímá a můžete si přečíst krátké povídání o tom, co se tehdy stalo. Stručné popisy jsou často doplněny ilustrační fotografií. Pokud bylo v daném roce učiněno více významných objevů, můžete si z nich vybrat v rozvinovacím menu. Anglicky(jb 28.2.03, k 24.10.06)
 • Životopisy některých fyziků Obsáhlé životopisy Marie-Curie Sklodowské, Alberta Einsteina, Hesisenberga, Andreje Šakarova a Thompsona, historie objevu elektronu a tranzistoru. Životopisy obsahují mnoho fotek a nákresů, postihují osobní i odborný život daných osob (např. je možno stáhnout si projev Alberta Einsteina). Anglicky(jb 26.3.01)

 • Osobnosti elekromagnetismu Stručný přehled fyziků, kteří se významně podíleli na rozvoji elektřiny a magnetismu. V osmi krátkých kapilolách najdete základní informace o výzkumu slavných fyziků doplněné nákresy a fotografiemi přístrojů, které používali.Anglicky (jb 24.10.06)

nahoru

Astronomie
 • Aldebaran Server katedry fyziky FEL ČVUT věnovaný astrofyzice a fyzice plazmatu. Rozsáhlé galerie planet a vesmírných objektů, informace o sondách, vývoji hvězd, astronomických úkazech, texty o astrofyzice, obecné relativitě, fyzice plazmatu (fúze...), aplety, držitelé Nobelovy ceny, další odkazy.(JQ 18.12.01)
 • Astronomické žně objevů Asi nejznámější český popularizátor vědy Dr. Jiří Grygar připravuje každoročně přednášku o objevech a událostech v astronomii za předešlý rok. Tuto přednášku si můžou vyslechnou zájemci na mnoha místech ČR. Na internetu jsou k dispozici zpracování přednášek z let 1995 až 2001. Každou přednášku tvoří obsáhlý text členěný na kapitoly podle oblastí astronomického výzkumu (Sluneční soustava, hvězdy, pulsary, galaxie, přistroje...). Pokud máte zájem o "žně" z let 1992-1994, najdete je zde. Tyto nejstarší přednášky ovšem neobsahují čekou diakritiku.(jb 5.10.03)
 • Výukový AstroWeb Astronomický web, který shromažďuje odkazy na stránky využitelné ve výuce zejména na středních školách. Najdete zde přehledné kategorie Úlohy, Materiály, Obrázky a Odkazy. (jb 31.3.03)
 • Jak pozorovat hvězdnou oblohu Obsáhlé stránky přinášející toerii i praktické rady pro pozorování noční oblohy. Menu v levém sloupečku nabízí možnost zvolit si informace o planetách, hvězdách, souhvězdích (severní i jižní polokoule), přečíst si můžete i podrobné vysvětlení astronomických souřadnic či nahlédnout do rozsáhlého slovníčku astronomických pojmů. (jb 1.3.03)

 • Kurs astronomie pro SŠ Kurs astronomie poskytující informace na úrovni střední školy. Kromě obsáhlých textů doplněných obrázky a tabulkami se můžete podívat na mapu hvězdné oblohy. (jb 19.3.02)

 • Supernovy Článek se základními informacemi o supernovách. Popisuje jejich spektrální charakteristiky, křivky svítivosti i možné vývoje jejich vzniku. Text je poměrně odborný, ale doplňují jej výstižné grafy a fotografie, proto není zcela nesrozumitelný ani astronomickým laikům. Jedinou chybičkou stránky je špatné zobrazování češtiny, kdy se nesprávně zobrazuje ž a š, ale text lze přesto přečíst. (jb 28.2.03)

 • Sluneční soustava Práce studentů ZČU. Najdete zde:

  • Planety - popis (včetně historie); pozorování; atmosféra; nitro; charakteristika aneb planeta v číslech; snímky; měsíce; animace; odkazy. V rámci Země je možné zjistit pojmenování různých útvarů na Měsíci.
  • Planetky - obecné povídání o planetkách; charakteristika nejznámějších planetek.
  • Slunce - historie; atmosféra; nitro (včetně popisu jaderných reakcí); snímky zatmění.
  • Komety - historie; popis; charakteristika; Halleyova a Enckeova kometa trochu podrobněji.

  (mg 26.3.01)

 • Slunce jako hvězda Heslovitě jsou zde vysvětleny všechny základní pojmy týkající se charakteristik Slunce, jeho vnitřní stavby, jevů pozorovaných na povrchu. Několik odstavců je věnováno také přístrojům, kterými je Slunce sledováno, pozemským slunečním observatořím i sondám, které Slunce zkoumaly. Text pracuje s pokročilými odbornými pojmy, ale není příliš náročný, jedná se skutečně spíše o přehled informací o Slunci. (jb 1.3.03)

 • Gravitační pole – využití multimédií při výuce fyziky. Zdařilá multimediální prezentace žáků Gymnázia F. X. Šaldy zaměřená na gravitační pole Země a Slunce a jevy s ním spojené. Od Newtonova zákona se interaktivní formou dostanete k vrhům, kruhové rychlosti a Keplerovým zákonům. (jq 3.6.05)

 • Na stránkách České astronomické společnosti si vedle jiných zajímavých informací můžete prohlédnout:

  • Astronomicý snímek dne Každý den je představen jiný obrázek nebo fotografie našeho fascinujícího vesmíru spolu se stručným vysvětlením napsaným profesionálním astronomem. K dispozici je i archiv snímků včetně komentářů, v češtině od dubna 1999. Překlad anglického originálu Astronomy Picture of the Day, kde se v archivu můžete vrátit až do června 1995. (JH 17.4.01)
  • Horké astronomické novinky novinky ze světa astronomie. Lze tu najít i poněkud vychladlé novinky sahající až do dubna roku 1998. (mg 7.3.01)
  • Planetky z našich luhů a hájů Objevování a výzkum planetek mají v naší zemi tradici a jsou na vysoké úrovni. Proto řada planetek má jména, která se vztahují k českým a slovenským lidem, místům, dějinám... Na našich stránkách se můžete o těchto jménech dozvědět více.
   Jednotlivé části stránek o planetkách obsahují:
   • Úvod - co to jsou vůbec planetky + popis k dalším odkazům
   • Planetky - zde si můžete najít a nechat zobrazit planetku, vztahující se svým jménem k Česku nebo Slovensku
   • Pozorování - zde se dozvíte, jak se planetky objevují +seznam stanic a objevitelů
   • Články - odkazy na české texty, týkající se planetek (mg 7.3.01)
  • Optické úkazy v atmosféře Optické úkazy v atmosféře tvoří rozsáhlý soubor jevů, které v přírodě patří k vůbec nejpůsobivějším. Mezi nejznámější patří duha, světelné kruhy a oblouky kolem Slunce - halové jevy, atmosférické zrcadlení, soumrakové jevy a další. (JH 17.4.01)
  • Slovníček astronomických pojmů Astronomické pojmy v češtině, slovenštině a angličtině. Vysvětlení v češtině nebo slovenštině. (JH 17.4.01)
  • A naleznete zde i seznam hvězdáren a pozorovatelen a astronomických klubů a kroužků v ČR.
 • Astronomická laboratorní úloha o obíhání Jupiterových měsíců, kterou podle materiálů Univerzity v Gettysburgu připravil Petr Pudivítr. Sami si můžete změřit oběžné doby Jupiterových měsíců, spočítat hmotnost Jupitera a poznat část práce astronomů! (jq 13.3.2002)
 • Habilitační práce Z. Pokorného o astronomickém vzdělávání mládeže. (pp 13.11.03)

nahoru

Astronomie - cizojazyčně
 • Kurs astronomie pro SŠ Kurs astronomie nejen pro středoškoláky, hodně informací o všem z astronomie, přehledná struktura, názorné obrázky, u většiny témat možnost testu. Astronomie pro střední školy a výše. Anglicky (jb)

 • Sluneční soustava pro ZŠ Sluneční soustava pro děti, spíše jen pár základních informací o každé planetě, přehledné informace, ale jen pro ty nejmenší, žádné rovnice, ale zato obrázky. Anglicky (jb)

 • Průzkumníci vesmíru - sondy, teleskopy, fotografie Sluneční soustava a průzkumníci vesmíru (Hubble, Voyager, Pyoneer...), přehledné seřazení pod sebou, o každém objektu k dispozici nejrůznější měřitelné údaje a také fotky vždy z několika pohledů, sluneční soustava, vesmírné sondy, teleskopy. Anglicky (jb)

 • Viditelné vesmírné objekty Viditelné objekty ve vesmíru s fotografiemi a podrobným popisem, rozděleny do galaxií, mlhovin, hvězdokup a ostatních galaxie, mlhoviny, hvězdokupy. Anglicky (jb)

 • Galerie mlhovinNa stránce najdete kromě fotografií několika desítek mlhovin také podrobnější informace o nich. Pokud jsou na fotografiích rozeznatelné některé jasné hvězdy, jsou zde identifikovány. Anglicky (jb 6.1.03)

 • Sluneční soustava Sluneční soustava s obrázky a popisem planet a také jejich známých měsíců. Německy (jb 11.3.01)

nahoru

Atomová, jaderná a částicová fyzika
 • Dobrodružství s částicemi Všechna hmota ve vesmíru interaguje na základní úrovni podobným způsobem. Vydejte se s námi na výpravy za poznáním, na nichž se seznámíte s chováním a vlastnostmi základních stavebních kamenů hmoty a jejich vzájemným působením.
  Na těchto stránkách se můžeme:

  • vydat na výpravu ke standardnímu modelu,
  • vydat na výpravu do světa experimentu,
  • vydat za hranice standardního modelu,
  • dozvědět, proč se atomy a částice rozpadají,
  • podívat na stručný přehled historie fyziky částic.
  (JH 10.3.01)
 • Hledání základních stavebních kamenů hmoty Jak probíhá výzkum částic ve Fermiho národní laboratoři u Chicaga? V šesti kapitolách tohoto webu jsou popsány principy hledání nových částic na urychlovači, seznámíte se s jednotlivými částmi laboratoře, jejich funkcí a významem. (jb 15.5.05)

 • Kurz atomové a jaderné fyziky - Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., Univerzita Palackého Olomouc Základní pojmy atomové a jaderné fyziky vysvětleny heslovitě pro základní kurz na VŠ. 29 stran textu ve formátu .pdf obsahuje popis kvantování v atomech, vývoj představ o struktuře atomového jádra, charakteristiky radioaktivního záření, popis některých typů urychlovačů a využití jaderné energie.
  (jb 30.5.04)

 • Zviditelnění atomů Povídání o technikách, které se souhrně označují jako rastrovací sondové mikroskopie. Úspěch techto technik spočívá v jejich široké použitelnosti. Umožňují nejen zobrazovat povrch materiálu, ale i měřit jeho vlastnosti na atomární úrovni a manipulovat s jednotlivými atomy. To vše navíc v různych prostředích - na vzduchu, ve speciální atmosféře, v kapalinách, ve vakuu a za nízkých i vysokých teplot (stovky stupňů Celsia chladu i tepla).
  Staly se tak nepostradatelné v mnoha vědních oborech, od studia pevných látek po chemii a biologii. Jsou také inspirací pro umění, neboť odhalují krásy přírody a bohatost tvaru v mikroskopickém měřítku. (JH 10.3.01)

 • Populární přednášky o jaderné fyzice od Vladimíra Wagnera
  Vladimír Wagner je z Ústavu jaderné fyziky AVČR v Řeži a kromě odborné vědecké práce se věnuje také popularizaci svého oboru a různá témata přednáší středoškolákům i široké veřejnosti. Na internetu jsou plné verze blán promítaných na těchto přednáškách. Vždy je v nich srozumitelně vysvětlena daná problematika a probrány jsou také otázky, které často v médiích či literatuře na toto téma zaznívají. Pokud máte chuť, přečtěte si přednášky s tématy:

  • Antihmota aneb co nám antihmota může říci o světě a možnosti jejího budoucího praktického využití
  • Jaderný odpad aneb budeme spalovat jaderný odpad pomocí zařízení s urychlovačem?
  • Původ chemických prvků aneb ekologické problémy hvězd (o původu chemických prvků ve vesmíru)
  • Energie aneb reálné i fantastické zdroje energie pro kosmickou kolonizaci
  • Těžké neviditelno aneb jaké částice tvoří temnou hmotu ve vesmíru?
  • Neutrino aneb význam výzkumu neutrin pro naše poznání vesmíru
  • Studium horké a husté jaderné hmoty ve srážkách jader s vysokou energií aneb jak to vypadá uvnitř neutronových hvězd a jak takové prostředí můžeme experimentálně zkoumat
 • Úvod do subatomové fyziky - přednáška pro 3. ročník na FJFI ČVUT v Praze. Je samozřejmě rozsáhlejší a přiměřeně odbornější, ale můžete se aspoň podívat, jaká teorie stojí za krásným povídáním. (jb 1.3.03)
 • Fyzika částic v České republice Chcete se něco dovědět o nejdůležitějších poznatcích ze světa částic a o tom, co se v této oblasi děje v ČR, a to vše pokud možno srozumitelným způsobem? Pak stránky Fyzika částic v České republice jsou tím nejlepším startovacím místem. (JH 10.3.01)

nahoru

Atomová, jaderná a částicová fyzika - cizojazyčně
 • Particle Physics Education and Information sites Tento rozcestník, který vzniká na místě nejpovolanějším, v CERNu, vás zavede na nejdůležitější stránky věnované částicové fyzice a její výuce a popularizaci i na stránky míst, kde se dělá částicová fyzika na nejvyšší úrovni. Anglicky (JH 12.4.01)

 • The Particle Adventure Interaktivní Dobrodružství s částicemi a nové informace ze světa částicové fyziky. Anglicky (JH 12.4.01)

 • Elektron Co je to vlastně elektron? Jak to vypadá v elektronovém obalu? Kde se s elektrony můžeme setkat v běžném životě? Odpověi na tyto otázky apolu s fakty o historii elektronu naleznete ne přehledných stránkách plných ilustrčních obrázků. Anglicky (jb 25.11.02)

 • Neutrino Rozsáhlé stránky o neutrinu, mnnoho přehledně seřazených informací o postavení neutrina mezi ostatními částicemi, o jeho historii o otázkách, které jej dodnes provázejí. Přestože původně jsou tyto stránky z roku 1996, nalezneme na nich i výsledky japonského experimentu z roku 1998, který neutrinu s velkou pravděpodobností přiřkl nenulovou klidovou hmotnost. Anglicky (jb 23.3.01)

 • Přehled základních poznatků o struktuře hmoty Ke stáhnutí je zde k dispozici 37 slidů, které je možno vytisknout a případně promítat meotarem. Obsahují přehledný úvod do teorie částic, od historie moderního pohledu až k uspořádání nejnovějších experimentů. Konec je celkem podrobný, ale přesto přináší přehledně uspořádaná data doplněná názornými obrázky. Anglicky (jb 23.3.01)

nahoru

Elektronika
 • Skripta Elektronika jsou srozumitelným úvodem do elektroniky. Jejich autor Prof. Milan Tichý v úvodu píše: "V těchto skriptech předkládám čtenářkám a čtenářům základy oboru, který dnes determinuje většinu lidské činnosti, základy obvodové (hardwarové) elektroniky. Mým cílem je přiblížit studentkám a studentům principy elektronických zařízení, se kterými se setkávají v běžném životě i které budou potřebovat pro svou školní praxi. Školní praxí nemyslím jen obsah vyučované látky, ale také všetečné dotazy žáků ..." . (JH 10.3.01)

nahoru

Elektřina a magnetismus
 • Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.: Elektřina a magnetismus Vysokoškolská učebnice základního kurzu elektřiny a magnetismu. Přednáška ve formátu pdf je rozčleněna do čtyř kapitol s jednotlivými tématy. (velikost souboru je 4,6 MB) (jb 11.1.03, K 20.10.2006)

 • O blesku Podrobné povídání o vzniku a průběho blesku, o jeho typech (Eliášův ohěň, kulový blesk) a o ochraně před zasažením bleskem. Slovensky (JH 14.4.01)

 • Magnetické pole Země Dva související články, první se věnuje popisu magnetického pole Země a druhý jeho vlivu na zvířata a jejich orientaci. Slovensky (JH 14.4.01)

 • Supravodivost Historie objevu supravodivosti i podrobný popis jejího mechanismus. Slovensky (JH 14.4.01)
  Další článek o supravodivosti. Také zde naleznete základní informace o principu tohoto jevu a jeho zkoumání. (jb 15.4.02, k 20.10.2006)

 • Generace elektromagnetických vln Netradiční výklad vzniku elmag. vln od doc.Kuběny z MU Brno. Text je celkem náročný, ale neobsahuje těžkou matematiku, proto si jej klidně mohou přečíst i středškoláci. (jb 16.3.02)

nahoru

Elektřina a magnetismus - cizojazyčně
 • Magnetosféra V 35 kapitolách na stránkách NASA se dozvíte vše o magnetosféře Země. Jednotlivé kapitoly se věnují jejímu zkoumání v historii i jevům, které s ní souvisí Anglicky (jb 1.3.03, k 11.9.2006)

 • Statická elektřina jednodušeVysvětlení základních pojmů a jevů okolo statické elektřiny srozumitelné pro děti na základní škole.Anglicky (jb 2.3.03, k 11.9.2006)

 • Supravodiče Stránky o supravodičích obsahují definici supravodičů, jejich historický vývoj, rozdělení do několika typů podle odlišných charakteristik, slovníček pojmů, na které můžete v oblasti supravodivosti narazit. Přehledné stránky vám poskytnout veškeré základní informace o supravodičích, pokud toho o nich moc nevíte.Anglicky(jb 28.2.03, 11.9.2006)

nahoru

Mechanika
 • Mechanika Doc. Štoll Ivan, CSc. - Skripta pro vysokoškolský kurz mechaniky obsahují v zazipované podobě tyto kapitoly: Matematický aparát, Kinematika částice, Dynamika částice, Mechanika soustavy částic, Mechanika tuhého tělesa, Mechanika kontinua. Každá kapitola je doplněna příklady se zadáním a výsledky. Text je vytvořeno v .pdf formátu. Celá skripta najdete na 228 stranách v souboru skripta.pdf (jb 11.1.03,k 10.10.2006)

 • Mechanika hmotného bodu - učební text se základy vysokoškolského kurzu klasické mechaniky vytvořila v rámci bakalářské práce studentka K. Kárová. Text je zveřejněn v .pdf formátu. (jb 10.11.06)

 • Soustava hmotných bodů a tuhé těleso - učební text se základy vysokoškolského kurzu klasické mechaniky vytvořila v rámci bakalářské práce studentka K. Šebková. Text je zpracován v .pdf formátu. (jb 10.11.06)

 • Mechanika RNDr. Renata Holubová, CSc., - Souhrn přednášek se základními vzorci a obrázky pro základní bakalářský kurz fyziky v 1.ročníku vysoké školy. Na 44 stranách jsou ve formátu .pdf stručně vysvětleny pojmy kinematiky a dynamiky hmotného bodu a soustavy hmotných bodů a také mechaniky těles. U některých důležitých pojmů najdete také ukázkové příklady, často i s řešením. (JB 1.6.04, k 5.11.2006)

 • Dialog o mechanice Doc.Kuběna z MU Brno napsal formou dialogu mezi žákem a učitelem populární text o základech fyziky. Je určen dětem, které se s fyzikou setkávají poprvé a zajímá je, co se budou ve fyzice učit, jak fungují základní vztahy a k čemu je to všechno vlastně dobré. (JB 16.3.02)
 • Vlnění a optika Prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc - Skripta obsahující studijní materiál pro základní vysokoškolský kurz optiky a také partie o vlnění, na něž optika přirozeně navazuje. Ze stránky si můžete stáhnout zazipované pdf soubory obsahující texty a k nim zvlášť nákresy a obrázky. (JB 11.1.03,k 5.10.2006)

 • Akustika Rozsáhlá seminární práce gymnaziálního studenta o zvuku. (JB 16.3.02, k 12.9.2006)

 • Kmity RNDr. Renata Holubová, CSc.- Souhrn přednášek se základními vzorci a obrázky pro bakalářský kurz fyziky oboru Přístrojová fyzika. Pokrývá obsah přednášky pro první ročník (definice, rovnice kmitů, superpozice, druhy kmitů, akustika) , pdf 480 kB. (jh 29.11.03, k 31.5.04)

 • Termodynamika a molekulová fyzika RNDr. Renata Holubová, CSc.- Souhrn základních poznatků z temodynamiky a molekulové fyziky pro 1.ročník vysokoškolského kurzu fyziky. Stručně jsou vyložena tato témata: atomární struktura, termodynamický systém, ideální plyny a děje v něm, kinetická teorie plynů, termodynamické věty, transportní děje, viskozita, difúze, kapalné látky. 72 stránek ve formátu .pdf.
  K dispozici je také kratší 16-tistránková verze přednášky Termodynamika a molekulová fyzika pro bakalářský kurz obsahující základní poznatky o hydrostatice, termice, ideálních plynech a dějích v nich, fázových přechodech. (jb 1.6.04)

nahoru

Mechanika - cizojazyčně
 • Kapitoly z mechaniky zpracované na Glenbrook South High School v Glenview ve státě Illinois:
  Anglicky (JB 1.4.01)

  Newtonovy pohybové zákony Ucelený výklad Newtonových zákonů rozdělený do kapitol. Neobsahuje pouze text, ale i animace, příklady a kontrolní otázky se správnými odpověďmi.
  Kinematika v jednom rozměru Úvod do kinematiky, od vysvětlení pojmů rychost, zrychlení, poloha bodu, přes různé popisy až po rovnice popisující pohyb, jedna kapitola se věnuje také volnému pádu.
  Vektory a pohyb ve dvou rozměrech Zavedení vektorů, jak s nimi pracovat, jak vypadá rozložení sil při různém druhu pohybu, druhy vrhů.
  Hybnost a zákon zachování hybnosti Definice a vysvětlení pojmů, kapitola věnovaná příkladům ze života. Zákon zachování hybnosti s aplikacemi a příklady na ověření znalostí.
  Práce a energie Zavedení pojmů práce, kinetická a potenciální energie, praktické aplikace. Rozebrán zákon zachování energie, kdy ptalí a ve kterých případech jej nelze aplikovat.
  Kruhový pohyb a obíhání planet Ve čtyřech lekcích je vysvětlen kruhový pohyb, nejprve se dozvíme o jeho charakteristice a popisu, pak jsou uvedeny jeho aplikace. Další kapitola je věnována gravitaci obecně a v poslední se dozvíte o pohybu planet.
 • Teplota Co je teplota? - úvod do termodynamiky se zaměřením na teplotu, její podstatu a měření, odtavce věnované kinetické teorii, tepelnému vyzařování, teplotě vesmíru. Text není obsáhlý, ale zmiňuje základní pojmy týkající se teploty v rámci termodynamiky. Anglicky (JB 1.4.01)

 • Coriolisova síla Jednoduché seznámení s Coriolisovou sílou, spíše první informace pro ty, kteří o ní nikdy neslyšeli. Popis vzniku a viditelných účinků síly. Matematické vysvětlení budete na stránce hledat marně. Anglicky (JB 1.4.01)

 • Základy kinetické teorie plynů Odvození tlaku plynu z molekulárního hlediska, rozdělení rychlostí molekul v plynu a další základní problémy kinetické teorie plynu jsou přehledně shrnuty na této stránce. Text je proložen dvěma aplety, na nichž je demonstrován jednoatomový plyn a Brownův pohyb. Anglicky (JB 6.2.03)

nahoru

Moderní fyzika
 • Kvantová teorie Ve formátu .pdf je na 72 stranách předložena učebnice základů kvantové mechaniky, jejímž autorem je vysokoškolský učitel Petr Kulhánek a původně je určena studentům doktorandského studia na FJFI ČVUT v Praze . Text pracuje s vysokoškolskou matematikou, zavádí standardní značení užívané v kvantové mechanice.(JB 6.2.03, k 4.1.2007)

 • Slabikář kvantové mechaniky Doc. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc - Základní informace o kvantové mechanice pro vysokoškoláky, kteří se s tímto oborem fyziky teprve seznamují. Ze stránky je nutno stáhnout si zazipovaný pdf soubor. (JB 11.1.03, k 1.11.2006)

nahoru

Moderní fyzika - cizojazyčně
 • Kvantová mechanika I a Kvantová mechanika II Internetový kurz kvantové mechaniky, který je na internetu k dispozici na serveru univerzity v Tenessee. Kurz je poměrně náročný, ale obsahuje podrobně zpracovanou většinu důležitých témat kvantové mechaniky. Pro obsáhlost je rozdělen do dvou částí (dvou semestrů). Příjemný je pohyb v prostředí kurzu, na teoretický výklad navazují příklady, u nichž je možno otevřít si řešení. Některé aplikace v kurzu vyžadují instalaci nabízených programů. Anglicky (JB 2.6.03)

 • Speciální teorie relativity Ve 12 tematických okruzích najdete základy speciální teorie relativity. Pozornost je věnována všem základním pojmům jako dilatace času, kontrakce délek, skládání rychlostí atd. Rozebrány jsou zdánlivé relativistické paradoxy a 5 kapitol je věnováno relativistické dynamice. Učební text je prokládán vzorečky jen v nejnutnějších případech, spíše vysvětluju a objasňuje slovy, jak to vlastně při rychlostech srovnatelných s rychlostí světla funguje. Anglicky
  K dispozici je i německá verze těchto stránek. (JB 6.2.03)

nahoru

Mechanika - vlnění - cizojazyčně
 • Vlnění Ve čtyřech kapitolách se dozvíte, co jsou vlny, jaké mají vlastnosti, jak je můžeme dělit a jak se chovají text obsahuje kontrolní otázky, animace a praktické aplikace. Anglicky (JB 1.4.01)

 • Zvuk a hudba V pěti lekcích je vysvětleno, co je to zvuk, jak ho člověk vnímá, proč má různé charakteristiky, zmíněn je Dopplerův efekt a další zajímavosti, jedna kapitotola je věnována hudbě a hudebním nástrojům. Text je doplněn množstvím animací, obrázků a zajímavostí. Anglicky (JB 1.4.01)

nahoru

Meteorologie
 • Meteo Stránky věnované výkladu základních pojmů z meteorologie, které vznikly v rámci diplomové práce na MFF UK. Více či méně odborné texty, díky názornému výkladu vhodné i pro začátečníky. Obsah:složení atmosféry, struktura atmosféry, energetika atmosféry, atmosférická stabilita a vertikální pohyb vzduchu, oblaka a srážky, dynamika atmosféry a proudění, vzduchové masy, fronty a cyklony, všeobecná cirkulace v atmosféře, atmosférická + slovníček meteorologických pojmů. (mg 19.1.01)

 • Český hydrometeorologický ústav Kromě předpovědi a stavu počasí zde naleznete aktuální snímky z družice Meteosat, mapu zachycující momentální četnost blesků nad naším územím a jiná měření. Nová data přicházejí každých pár hodin a můžete se podívat i na starší měření. Přečtete si i něco o historii tornád nad územím Československa. (jb 16.3.02)

 • Katedra meteorologie a ochrany prostředí MFF UK Informace o studiu meteorologie na UK, kontakty a adresy na zahraniční organizace zabývající se meteorologií a počasím. (jb 16.3.02)

 • Přehled mraků Rozdělení mraků podle jejich typů i s podmínkami pro jejich vznik. U každého mraku si můžete prohlédnout také jeho obrázek.Anglicky (jb 25.11.02)

 • Počasí v Evropě Aktuální informace téměř o všech ukazatelích počasí. Čerstvé družicové snímky jsou barevné a poskytují názornou představu o počasí v celé Evropě. Německy (jb 16.3.02)

 • Počasí v Evropě Aktuální informace téměř o všech ukazatelích počasí. Čerstvé družicové snímky jsou barevné a poskytují názornou představu o počasí v celé Evropě. Německy (jb 16.3.02)

 • Meteorologické jevy Podrobný popis zajímavých dějů, které se v naší atmosféře odehrávají, bez složité matematiky. Ke každému tématu najdete na stránce fotodokumentaci se schematickými obrázky, případně vysvětlující grafy. Můžete se podívat na vznik a vysvětlení např. těchto jevů:

  • Kroupy - podmínky vytvoření, průběh procesu jejich vzniku
  • Proudění vzduchu v atmosféře - popis vzdušných proudů, zákonitosti jejich chování s přehlednými obrázky
  • Atmosféra Země - základní informace o složení zemské atmosféry, rozdělení na jednotlivé vrstvy, graf závislosti teploty na výšce
  • Vzdušné proudy - pro dobrou předpověď počasí je důležité umět popsat zemské vzdušné proudy, které ovlivňují jednotlivé typy podnebí v různých koutech světa. Přiložena je spousta kokrétních nákresů.
  • Mraky a déšť - tvorba mraků a vznik deště; podmínky, které ovlivňují tyto procesy
  • Polární záře - snímky úžasných barevných efektů, které polární záře vytváří; popis mechanismu vzniku
  • Fata morgana - názorný popis toho, jak a proč fata morgana vzniká
  • Blesk - historické názory na blesky, jejich pozorování i okolnosti vzniku

  • a několik dalších témat... Anglicky (jb 6.11.03)

nahoru

Optika
 • Optika - základní kurz pro VŠ Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. (Univerzita Palackého Olomouc) zpracoval základní vzorce a obrázky do stručnho přehledu optiky. Text je plný komentářů a vysvětlujících popisů, týká se zejména geometrické optice, optickým přístrojům a vadám, ale také vlnové optice, difrakci a interferenci. (jb 31.5.04)

 • Atmosférická optika Diplomová práce zabývající se atmosférickou optikou. Text je rozdělen do následujících kapitol: Složení atmosféry, sluneční záření, zdánlivé zploštění oblohy, šíření světelných paprsků v atmosféře, lom a odraz světelných paprsků v atmosféře (index lomu, zákon odrazu a lomu, astronomická a terestrická refrakce), rozptyl světla v atmosféře (barva oblohy, duha, koróna, perleťová oblaka), halové jevy , soumrakové jevy. Úroveň, zvláště co se týče matematiky, v některých kapitolách přesahuje rámec střední školy, ale většinu látky by měl být průměrný "středoškolák" schopen pochopit. Text je doplněn částí s příklady, která obsahuje úlohy z oblastí uvedených výše. (mg 10.3.01)

 • Atmosférické úkazy v atmosféře Optické úkazy v atmosféře tvoří rozsáhlý soubor jevů, které v přírodě patří k vůbec nejpůsobivějším. Na těchto stránkách se dozvíte něco zajímavého o duze, koroně, halových jevech, irizaci, či co je to gloriola. Vše je pěkně a zajímavě vysvětleno (geometrii vzniku duhy pochopí každý "středoškolák") a doplněno názornými fotografiemi. Ikonka mapa na konci úvodní stránky vam umožní snazší orientaci v textu. (JH 17.4.01)

 • Duha Pokud vás zajímá, jak vzniká duha a chcete se podívat i na hezké fotky duhy, čeká na vás na této stránce vysvětlení vzniku tohoto úkazu, které pochopí zdatnější středoškolák, doplněné nákresy i fotogalerií snímků duhy. Dočtete se také něco o historii zkoumání duhy.
  (jb 11.12.02)

 • Aplikovaná optika I. a aplikovaná optika II. Učební texty pro studenty lékařství MU v Brně o využití optiky v medicíně. Materiály jsou zpracovány stručně a přehledně, doplňují je názorné obrázky. Přestože se zabývají některými speciálními aplikacemi např. laserů v lékařství, vysvětlují i základní principy z optiky bez použití složité matematiky.
  (jb 16.3.02)

 • Dialog o optice Populárně laděný text určený zejména gymnazistům (a studentům jejich věku). Na 73 stranách se formou dialogu mezi žákem a učitelem seznámíme s některými principy optiky. Žák už zřejmě absolvoval základní kurz této fyzikální disciplíny, protože jeho otázky jsou velmi hloubavé. (jb 16.3.02)

 • Optické klamy Na stránkách středoškolského učitele naleznete text věnovaný několika typům optických klamů a hlavně jejich ukázky i s vysvětlením. (jb 15.4.02)

 • Barva a barevné vidění Jak vlastně funguje barevné vidění? Co se děje v oku, když vnímáme některou z barev? Odpovědi na tyto a další podobné otázky naleznete v sérii přehledných slidu určených posluchačům počítačové grafiky na brněnské Masarykově univerzitě. (jb 24.11.02)

 • Trojrozměrné obrázky Na první pohled je to změť teček, ale při správném zaostření vystoupí z papíru obrysy objektu a my vidíme jeho prostorový obraz. Vysvětlení principu této tzv.3-D grafiky naleznete v tomto populárním článku i s ukázkami několika takových obrázků. (jb 16.3.02)

nahoru

Optika - cizojazyčně
 • Kurs optiky Stručné a přehledně členěné základy optiky zaměřené hlavně na praktické využití jevů a ukázky jejich výskytu. Kromě barevných fotografií a obrázků je možno nahlédnout také do teoretických textů, které vždy aspoň částečně popisovaný jev vysvětlí.Anglicky (jb 5.11.03)

 • Kapitoly z optiky zpracované na Glenbrook South High School v Glenview ve státě Illinois: Anglicky (JB 5.1.04)
  Světlo a barvy Jak víme, že světlo je vlnění? Interference, difrakce a další jevy ukazující na vlnovou povahu světla.
  Geometrická optika a zákon odrazu Zákonitosti zobrazení na rovinném, vypuklém i dutém zrcadle, význam a praktické ukázky odrazu.
  Lom světla a lidské oko Odraz světla na rozhraní dvou prostředí, totální odraz, průchod paprsku čočkami, lidské oko jako optická soustava.
 • Historie optiky Na jedné dlouhé stránce najdete podrobný chronologický přehled vývoje optiky. První záznam mluví o Euklidovi v roce cca 300 př.n.l., poslední o vypuštění Hubbleova teleskopu na oběžnou dráhu roku 1990. Mezi těmito dvěma událostmi najdete desítky pozoruhodných objevů.Anglicky(jb 6.11.03)

 • Optika a mikroskopie Obsáhlé stránky podporující interaktivní výuku optiky. Ve student activities najdeme množství apletů z optiky, které jsou začleněny do výukového textu vždy na nějaké zajímavé téma. Pod tlačítkem background se skrývá přehledný "úvod" do optiky, který ale podrobně vysvětluje všechny základní jevy týkající se světla. Anglicky(jb 15.1.02)

 • Proč je obloha modrá? Jednoduše na úrovni pochopitelné i pro žáky základní školy je zde popsáno chování světla v atmosféře. K tomu jsou vysvětleny všechny potřebné jevy týkající se světla i samotné atmosféry, takže čtenář nemusí mít téměř žádné počáteční znalosti.Anglicky (jb 2.3.03)

nahoru Chyba SQL: Nelze se pripojit k databazi