FyzWeb  pokusy a materiály
Program pro zobrazování vlnové funkce pro vybrané 1D potenciály 2017-11-30

Program, který umožňuje zobrazit vlnové funkce a hustoty pravděpodobnosti nalezení částice pro následující jednodimenzionální př

ípady: po částech konstantní potenciál se dvěma skoky (zahrnuje úlohy typu potenciálový stupeň a bariéra, konečně hluboká potenciálová jáma, ale i jejich variace), nekonečně hluboká pravoúhlá potenciálová jáma a lineární harmonický oscilátor. Umožňuje zobrazovat stacionární řešení, ale i jejich lineární kombinace (nestacionární řešení). Kromě samotné prostorové části vlnové funkce zobrazuje pomocí animace i její časový vývoj.

Program ke stažení   QMprog.zip
Dokumentace (popis ovládání)   QMprogram-dokumentace.pdf

Sborníky z konferencí ve Vlachovicích 2017-08-21

Semináře jsou tradičně pořádané Odbornou skupinou pro vyučování fyzice na základní škole při Fyzikální pedagogické společnosti JČMF ve spolupráci s Katedrou didaktiky fyziky MFF UK. Konají se v hotelu Pavla ve Vlachovicích.

Jak učím fyziku? (2009)

Jak učím fyziku? (2011)

Jak získat žáky pro fyziku? (2013)

Jak získat žáky pro fyziku? 2 (2015)


Motivace předškolních a mladších školních dětí k fyzice prostřednictvím příběhů 2016-06-15

Materiál vychází ze stejnojmenné bakalářské práce, která vznikla na Katedře didaktiky fyziky, MFF UK. Autorkou je Aneta Čermáková.

    text ke stažení

Experimenty z projektu TIME 2015-12-21

Vytvořeno na Gymnáziu Teplice v rámci projektu TIME (EHP-CZ07-ICP-2-133-2015).


Záludné otázky z meteorologie 2015-07-13

Závěrečná práce Mgr. Jana Karlického, jejímž cílem je vysvětlit na středoškolské úrovni základní jevy a procesy související s tvorbou počasí, tedy obecně z meteorologie či fyziky atmosféry.

Práce je rozdělena do tří kapitol, rozebírajících postupně základní veličiny týkající se stavu atmosféry, tedy atmosférický tlak, teplotu vzduchu a oblačnost spolu se srážkami.

Celý text práce lze stáhnout zde (formát PDF, 1,5 MB).vše následující >>>